טיול זיכרון- 40 שנים למלחמת יום כיפור. בני צבר, שומריה