טיולי לילי – רעיון לטיול אחר הצהריים- טיול ערב באזור מגידו