פארק הסלעים בכיסרא, עין ליאור ו"הפריקסה הכי טעים" בצפת